سلسله درس­هاي

تفسير قرآن و اخلاق

 

«خليل اللّهی حضرت ابراهيم(عَلَيهِ السَّلام)، محصول عبوديّت و بندگی»

«ايثار اهل بيت عصمت و طهارت(عَلَيهِم السَّلام) و نزول مبارکۀ دهر»

«انفاق خالصانه و ايثار، عامل بهره مندی از احسان اهل بيت(عَلَيهِم السَّلام)»

«خادمان و مربّيان حسينی و ويژگی های اخلاقی و رفتاری آنان»

«حضرت ابراهيم(عَلَيهِ السَّلام)، عبد کامل و قهرمان توحيد و اسوۀ حسنه»

«عمل صالح و حُسن فعلی، مصدّقِ اعتقاد توحيدی و حُسن فاعلی»

«فطرت تکريم طلبی و تحقيرگريزی، و تحويل گرفتنِ جوانان»

«تواضع و حلم و صبر و احترام به ديگران، از ويژگی های مربّيان محترم»

«جلسة هفتصد و پانزده»

شامل: سورة مبارکة نساء، آيات شريفة 125 و 126

 

به تاريخ : 26 ذيحجة الحرام 1437  ﻫ . ق

مطابق با 7 مهر 1395 ﻫ . ش

 

وب سایت جلسه: www.14kosar.com

14kosar.ir

ما تمام هفته را به شوق چهارشنبه ها و شرکت در جلسات قرآن و محفل ذکر که به فرموده پیامبر "از باغهای بهشت است" سپری می کنیم. تا به فضل الهی و مدد جستن از قرآن و اهل بیت علیهم السلام به خداشناسی و خودشناسی و هم به خودسازی برسیم. هم از رزائل اخلاقی پیراسته شویم و هم به فضائل اخلاقی آراسته گردیم. 
و ان شاء الله شاهد شکوفایی گلهای معطر عبودیت و معنویت باشیم و به مقام رضایت پروردگار نائل آییم" رِضوانٌ مِنَ الله اَکبَر " .
این هدف برای جوانان موحد و معنوی چندان دور از دسترس نیست .