سلسله درس­هاي

تفسير قرآن و اخلاق

 

«خليل اللّهی حضرت ابراهيم(عَلَيهِ السَّلام)، محصول عبوديّت و بندگی»

«ايثار اهل بيت عصمت و طهارت(عَلَيهِم السَّلام) و نزول مبارکۀ دهر»

«انفاق خالصانه و ايثار، عامل بهره مندی از احسان اهل بيت(عَلَيهِم السَّلام)»

«خادمان و مربّيان حسينی و ويژگی های اخلاقی و رفتاری آنان»

«حضرت ابراهيم(عَلَيهِ السَّلام)، عبد کامل و قهرمان توحيد و اسوۀ حسنه»

«عمل صالح و حُسن فعلی، مصدّقِ اعتقاد توحيدی و حُسن فاعلی»

«فطرت تکريم طلبی و تحقيرگريزی، و تحويل گرفتنِ جوانان»

«تواضع و حلم و صبر و احترام به ديگران، از ويژگی های مربّيان محترم»

«جلسة هفتصد و پانزده»

شامل: سورة مبارکة نساء، آيات شريفة 125 و 126

 

به تاريخ : 26 ذيحجة الحرام 1437  ﻫ . ق

مطابق با 7 مهر 1395 ﻫ . ش

 

وب سایت جلسه: www.14kosar.com

14kosar.ir