حضرت امام باقر (علیه السلام): مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم میشود ولی از دین مؤمن چیزی کاسته نمیگردد ( کافی، ج2، ص241)
  • 1418106567981637
  • 1418142150641300
  • 399 Reza2
  • 1411223127526958
  • 35