سلسله درس­هاي

تفسير قرآن و اخلاق

 

«حيات طيّبه، محصول اجابت دعوت خداوند و رسول الله(صَلَّی­ اللهُ­ عَلَيهِ­ وَ ­آلِهِ)»

«عصمت، دليل مُطاع بودنِ پيامبر اسلام(صَلَّی­ اللهُ­ عَلَيهِ­ وَ ­آلِهِ) و ائمّه(عَلَيهِم­ السَّلام)»

«حقيقت ايمان، محصول تعادل خوف و رجاء و بشارت و انذار»

«روزۀ شکرِ بندگان بر نعمت زمين در روز مقدّس دحوالارض»

«حرکت مستمر زمان و پيامِ کمال بخش آن بر بندگان»

«هدايت کليّۀ موجودات در مسير تکامل و کمال نامحدود انسان»

«بحران شبهه افکنی و حياء زدايی و حريم شکنی ها، توطئۀ دشمن»

«تاخت و تاز دشمن برای اضلال کودکان با تصاوير و فيلم ها و بازی ها»

«جلسة هفتصد و شصت و يک»

 

شامل: سورة مبارکة نساء، آيات شريفة 165 الی 169

 

به تاريخ: 23 ذيقعدة الحرام 1438 ﻫ . ق

مطابق با 25 مرداد 1396 ﻫ . ش

 

وب سایت جلسه: www.14kosar.com

14kosar.ir